Andelsrätter på Knista gård solcellspark

  • Senast granskad:

Vi tror att delaktighet är en viktig förutsättning för en ekologisk omställning. Nu lanserar vi SEOM SolRätter dvs. andelsrätter i vår solcellspark.

Teckna andrelsrätter i vår solenergisatsning

Vi är det lilla energibolaget med visioner och handlingskraft. Vi utforska och testa nya metoder för att inkludera våra kunder  i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vi erbjuder boende och företag i Sollentuna att att teckna andelsrätter i vår solcellspark taken över Knista gård.  

Vårt erbjudande

Du kan teckna solrätter i vår solcellspark på Knista gård som löper under antingen 2 år eller 5 år. Varje andel består av fyra paneler. Varje person får teckna sig på maximalt 8 andelar.

Prisexempel 

2 årsavtal per andel (4 paneler) Pris 1000 kr exkl. moms (1250 kr inkl. moms)
5 årsavtal per andel (4 paneler) Pris 2500 kr exkl. moms (3125 kr inkl. moms)                         

Solelsrabatt

Den mängd solel som din andel/andelar producerar dras av i efterskott som solelsrabatt på din elhandelsfaktura.