Vårt erbjudande

  • Senast granskad:

Mikroproducerad förnybar el är bra och vi vill hjälpa dig förverkliga ditt projekt. Vår målsättning är att det ska vara enkelt och tryggt för dig att producera din förnybara el.

Fördelar med smarta solceller

  • Du minskar din elkostnad när du använder egenproducerad el.
  • Du gör dig mer oberoende av eventuella framtida elprishöjningar.
  • Du får koll på din egen förbrukning, vilket ger dig en bra överblick och hjälper dig spara energi och pengar.
  • Du kan höja värdet på din fastighet och hjälper till att bidra till en bättre miljö.
  • Med våra smarta modulbaserade system kan du uppgradera systemet och addera fler moduler i framtiden.