Checklista

  • Senast granskad:

  Finansiering  
  Ansökan om Bygglov
  Föranmälan till energibolag  
  Uppstart montage 
  Kontrollmätning solceller
  Inkoppling mot elcentral  
  Anslutning mot internet  
  Efteranmälan  
  Elhandelsavtal  
  Elcertifikatshantering  
  Ursprungscertifikatshantering  
  Momsdeklaration  
  Elnätsavtal