Beställning fiberanslutning

  • Senast granskad:

Beställ här, och få plats med hela ditt uppkopplade liv och gör ditt hus redo för morgondagens digitala tjänster.

En nyanslutning av en villa kostar 16 500 kronor inom tätbebyggt område. Bor du utanför tätbebyggt område återkommer vi med besked om och när en fiberanslutning är möjlig och ger dig samtidigt ett pris.

Beställning fiberanslutning

Typ av anslutning