Anslutning

  • Senast granskad:

Välkommen att ansluta ditt företag till stadsnätet i Sollentuna!

Stadsnätet är ett modernt fibernät fullt av möjligheter. Vi skapar förutsättningarna – Du väljer själv ditt tjänsteinnehåll!

Företag som ligger i industriområden och etablerade företagshus

Fråga fastighetsägaren om fiberservis finns indraget i byggnaden. Om det saknas, be fastighetsägaren kontakta oss, tel. 08-623 88 00. Finns fiberservis indraget i huset, tillkommer kostnad för dragning av kabel (cat-5e oskärmad) mellan er lokal och källaren där kopplingen till stadsnätet finns.

Fastighetsnät/företagsnät

Fiberservisen avslutas strax innanför ytterväggen i byggnaden. övriga ledningar som behövs inom fastigheten för att nå respektive företag ombesörjer fastighetsägaren eller beställaren.

Företag i villa/småhus

Fyll i och skicka en beställning - vi kan ansluta de flesta av Sollentunas villor till ett fast pris.

Hyrd kapacitet

Vi kan erbjuda kommunikationstjänster mellan två eller fler befintliga uttag i stadsnätet. Det finns alternativ med både överbokad (”best effort”) och dedicerad kapacitet. I alla överlämningspunkter används ett Ethernetgränssnitt. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Hyra av svartfiber

I stället för att ha ett avståndsberoende pris har vi gått över till ett fast pris mellan två punkter oavsett geografisk position inom vårt nät. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter!