Kabel- & IP-TV

  • Senast granskad:

Utbudet av kabel-TV varierar mellan olika flerbostadshus beroende på de val fastighetsägaren gjort.

Kabel-TV Liten är ett grundutbud på sex kanaler. Kabel-TV Stor innehåller sexton kanaler. Dessa tjänster kan kompletteras med ett stort utbud av digitala kanaler från tre olika leverantörer.

Alternativ1: Kabel-TV Liten/Stor

Du behöver inga digitalboxar och kan titta på flera TV-apparater samtidigt. Se kanalplan, nedan.

Vill du ha fler kanaler?

Som ett tillägg till Kabel-TV Liten/Stor levererar Boxer och Bredbandsbolaget digital-TV. Mer information om priser och kanalutbud hittar du hos resp. leverantör:
Boxer (tel. 0771-21 10 00), Bredbandsbolaget (tel. 0770-777 000).

Alternativ2: digital-TV via bredband (IP-TV)

Via din befintliga switch för Internet-tjänster kan du beställa digital-TV från Bredbandsbolaget, Com Hem, Telia* eller Viasat. Information om priser och kanalutbud hittar du här: Bredbandsbolaget (tel. 0770-777 000), Com Hem (90 222), Telia (90 200), Viasat (tel. 0200-210 218).

*/ Tillgängligt för c:a hälften av våra kunder i stadsnätet hösten 2017. Resterande del i slutet av 2018.