Avgifter

  • Senast granskad:

VA-taxa fr.o.m 2018-01-01*

Fast avgift kr/år     inkl. moms   exkl. moms  
- per mätarplats    1484,00    1187,00  
- per lägenhet    1484,00    1187,00  
Avgift för levererat vatten kr/m3
Totalt    11,13   8,90  
- varav vattenförsörjning    4,45   3,56  
- varav spillvatten   6,68   5,34  
För ett normalt småhus med en förbrukning på 150 m3/år är brukningsavgiften cirka 4 600 kronor inklusive moms.

 */ Beslut om ny VA-taxa enl. ovan tas av kommunfullmäktige den 6/12.