Avgifter

  • Senast granskad:

Ny taxa gäller fr.o.m 2017-03-01 - se nedan.

VA-taxa fr.o.m 2014-07-01 – 2017-02-28

Fast avgift kr/år     inkl. moms   exkl. moms  
- per mätarplats    1250,00    1000,00  
- per lägenhet    1250,00    1000,00  
Avgift för levererat vatten kr/m3
Totalt    9,38   7,50  
- varav vattenförsörjning    3,75   3,00  
- varav spillvatten   5,63   4,50  
För ett normalt småhus med en förbrukning på 150 m3/år är brukningsavgiften cirka 3 900 kronor inklusive moms.

VA-taxa fr.o.m 2017-03-01

Fast avgift kr/år     inkl. moms   exkl. moms  
- per mätarplats    1400,00    1120,00  
- per lägenhet    1400,00    1120,00  
Avgift för levererat vatten kr/m3
Totalt    10,50   8,40  
- varav vattenförsörjning    4,20   3,36  
- varav spillvatten   6,30   5,04  
För ett normalt småhus med en förbrukning på 150 m3/år är brukningsavgiften cirka 4 400 kronor inklusive moms.