Nya regler för insamlingen av förpackningar

Den 1 januari 2024 tar vi på SEOM över ansvaret för insamlingen av förpackningar i miljörum och avfallsutrymmen. Du som fastighetsägare behöver innan dess säkerställa att den entreprenör ni idag har för hämtning av förpackningar har tecknat ett avtal med oss. På den här sidan kan du se vilka entreprenörer som är godkända och vad du ska göra om er nuvarande entreprenör inte finns med på listan.

Efter ett beslut från regeringen kommer insamlingsansvaret för förpackningar övergå till kommunerna den 1 januari 2024. I Sollentuna innebär det att vi på SEOM kommer ansvara för att tömma behållare för förpackningar som finns i miljörum och avfallsutrymmen i bostadsfastigheter.

Du som bor i småhus fortsätter att lämna dina förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna precis som vanligt även efter den 1 januari.

Syftet med lagändringen är att effektivisera insamlingen och sorteringen av förpackningar för att mer avfall ska kunna materialåtervinnas och behovet av nya råvaror minska.

Så kommer insamlingen gå till

Vi strävar efter att övergången av insamlingsansvaret ska bli som smidig möjligt runt årsskiftet och att all den sortering av förpackningar som sker i kommunen idag ska kunna fortsätta som tidigare. Skillnaden blir att vi kommer att fakturera fastighetsägarna för insamlingen (enligt gällande avfallstaxa) istället för entreprenören som utför insamlingen.

Dessa entreprenörer kan ni välja

För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av förpackningar (från miljörum och andra utrymmen) i Sollentuna krävs from 2024-01-01 auktorisation genom ett avtal med oss. Utan avtal med oss kommer entreprenören inte få ersättning för utförd insamling.

Som fastighetsägare behöver ni säkerställa att den entreprenören ni kommer att anlita har tecknat avtal med oss. Önskar ni ha kvar den entreprenör som ni redan har behöver ni kontrollera att de finns med i listan nedan. Finns er entreprenör inte med på listan behöver ni antingen byta entreprenör alternativt uppmana dem att ansöka om auktorisation hos oss.

Auktoriserade leverantörer att välja mellan:

När behöver vi ha valt entreprenör?

Om er nuvarande entreprenör inte finns med på listan är vår rekommendation att ni snarast tecknar avtal med en av de godkända entreprenörerna för att hämta era förpackningar från den 1 jan 2024. Den nuvarande entreprenören kan utföra hämtning året ut, varefter en godkänd entreprenör tar vid.

Om ni byter entreprenör behöver ni meddela oss det genom att mejla avfall@seom.se.

Tänk på att lämna ut nycklar/aptus eller kod så att den nya entreprenören kommer åt era kärl, om de står i låst utrymme. 

Byte av entreprenör

Om ni vill eller behöver byta entreprenör ska ni meddela dem detta. Kontakta sedan den entreprenör ni önskar anlita. De behöver då bland annat veta kundnamn, hämtadress, antal och storlek på kärl för respektive förpackningsslag samt hur ofta ni behöver hämtning.

Tänk på att lämna ut nycklar/aptus eller kod så att den nya entreprenören kommer åt era kärl, om de står i låst utrymme.

Avgift för hämtning av förpackningar

Kommunen har antagit en taxa för hämtning av förpackningar fastighetsnära som gäller from 1 jan 2024. Hämtning varannan vecka är kostnadsfri varefter avgiften ökar beroende på hur ofta som hämtning behövs.

Avgift tas ut för respektive förpackningsslag och är den samma oavsett hur många kärl ni har av varje förpackningsslag.

Här hittar du priser för hämtning av förpackningar.

Frågor om er specifika hämtning

Har ni frågor gällande själva hämtningen, som exempelvis hämtdagar, så kontakta den entreprenör ni anlitar.

Fakturering

Seom kommer att fakturera månadsvis för den insamling som våra auktoriserade entreprenörer utför. Har ni frågor om faktureringen för insamlingen av förpackningar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst.

Guide: steg för steg för fastighetsägare

  1. Kolla om er entreprenör är med på listan.
  2. Om er entreprenör är med på listan behöver ni inte göra något ytterligare.
  3. Om er entreprenör inte är med på listan behöver ni snarast välja en ny bland de som är med på listan, och teckna avtal med denna.
  4. Se till att ny entreprenör får nycklar/koder så att de kommer åt kärlen inför att tömning ska starta i januari 2024.
  5. Meddela oss vilken entreprenör ni har valt genom ett mail till avfall@seom.se

För entreprenörer - ansök om auktorisation hos oss

För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av förpackningar från 1 januari 2024 kan entreprenörer ansöka om auktorisation hos oss här.

Saknar ni fastighetsnära insamling och vill komma i gång?

Fastighetsägare till bostadsfastigheter som önskar få hämtning av förpackningar från sin fastighet kan from 2024-01-01 anlita valfri entreprenör som är auktoriserad av Seom, se listan ovan.

Innan hämtning påbörjas ska ni kontakta oss för avstämning om att platsen där förpackningskärlen är tänka att placeras är lämplig. Efter det kommer vi överens om hur många kärl, storlek på kärl och hämtintervall som ni behöver, varefter vi kör ut kärlen åt er.

Samtidig väljer ni en auktoriserad entreprenör och meddelar dem kundnamn, hämtadress, antal och storlek på kärl för respektive förpackningsslag, hur ofta ni behöver hämtning samt datum då hämtningen ska starta.