Vi tar över förpackningsinsamlingen från hushåll

Den 1 januari 2024 tar vi på SEOM över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar i Sollentuna. Inför den förändringen kartlägger vi hur insamlingen ser ut idag. Alla bostadsrättsföreningar och samfälligheter i Sollentuna med gemensam sophämtning ombeds därför besvara ett antal frågor i en webbenkät.

Regeringen fattade i somras beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar som innebär att insamlingsansvaret övergår till kommunerna. I Sollentuna har kommunen beslutat att SEOM ska ta ansvar för behållare för förpackningar som finns i miljörum och avfallsutrymmen. Syftet är att effektivisera insamlingen och sorteringen av förpackningar för att mer avfall ska kunna materialåtervinnas och behovet av nya råvaror minska.

Vårt mål är att den insamling som redan sker från flertalet hushåll i Sollentuna ska fortsätta även efter 1 januari 2024 genom samarbete med ett antal olika insamlingsentreprenörer.

Webbenkät till alla brf:er och samfälligheter

För att övergången ska ske så smidigt som möjligt kartlägger vi under våren 2023 hur insamlingen av förpackningar ser ut idag. Under april skickar vi löpande ut en webbenkät ut till alla bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning i Sollentuna. För att säkerställa att hämtningen av förpackningar ska kunna löpa vidare som vanligt är det viktigt att ni besvarar denna.

Frågorna handlar bland annat om var, från vilka fastigheter/föreningar förpackningsinsamlingen sker och i vilken omfattning.

Överlåtelse av förpackningskärl

I enkäten ombeds bostadsrättsföreningar/samfälligheter att överlåta sina förpackningskärl till oss. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna registrera kärlen i vårt system. Genom att vi äger dessa ansvarar vi också för att ersätta uttjänta kärl.

Om ni hyr kärlen kommer vi föra en dialog med den entreprenör ni hyr ifrån.

Storlek på kärl

Det kan vara svårt att veta exakt hur stora era kärl är. Här finns en bild som visar de olika kärltyperna och hur många liter dessa är.

Svara på enkäten

Frågorna kan besvaras av en medlem i styrelsen eller en person som utsetts av styrelsen.

Enkäten går ut till alla e-postadresser och den postadress som finns inlagda i vårt kundregister kopplat till er förening. Vi ber er att besvara enkäten endast en gång för er förening.

Har du inte fått enkäten skickad till dig men vill skicka in svar kan du göra det här.