Tidningar

Kommunen har ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret är ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får samla in det.

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm och skrivpapper. 

Fastighetsnära insamling av returpapper

Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) får samla in returpapper från fastigheter i Sollentuna och på SÖRAB:s webbplats finns en lista över de entreprenörer som är godkända.

Offentliga behållare för returpapper

Information om var de offentliga behållarna är placerade finns på SÖRAB:s webbplats.

Läs mer på www.sorab.se/returpapper