Skyltar & informationsmaterial för utskrift

Här hittar du skyltar och annat material för sopsortering som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet i fastigheten. Skyltarna finns i storlek liggande A3 och liggande A4. De finns även med engelsk text.

Om du inte har möjlighet att skriva ut, kan vi hjälpa till. Kontakta vår kundtjänst med en förfrågan.

Våra dekaler och skyltar utgår från piktogram och färger som är framtagna av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark. Piktogrammen är en del av ett gemensamt nordiskt märkningssystem för samtliga avfallsfraktioner.

Skyltar för att  att märka insamlingbehållare för plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar samt tidningar skriver du ut från eller beställer på FTIAB:s webbsida.

Annat informationsmaterial att ladda ned

  • Sorteringslathund. En enkel information om hur de vanligaste avfallstyperna ska sorteras.  
    • för lägenhetsinnehavare (svensk) - (engelsk). Sätt i soprum och dela ut till boende.
    • för småhusägare/villaägare (svensk) - (engelsk). Sätt upp på lämplig plats.
  • Mobil återvinningscentral (MÅVC). Turlista med alla platser och tider.
  • Informationsfolder för nyinflyttad, (svenska) (engelska)