Sopsorteringsskyltar för utskrift

Här hittar du skyltar för sopsortering som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet i fastigheten. Skyltarna finns i storlek liggande A3 och liggande A4.

Om du inte har möjlighet att skriva ut, kan vi hjälpa till. Kontakt vår Kundservice med en förfrågan.

Våra dekaler och skyltar utgår från piktogram och färger som är framtagna av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark. Piktogrammen är en del av ett gemensamt nordiskt märkningssystem för samtliga avfallsfraktioner.

Skyltar för att  att märka insamlingbehållare för plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar samt tidningar skriver du ut från eller beställer på FTIAB:s webbsida.