Information om och råd för avfallshantering i Sollentuna kommun

Sortering av avfall

Vid ny- och ombyggnation är det viktigt att tidigt i projektet planera för sortering av mat- och restavfall och för sortering av förpackningar, returpapper, elavfall samt grovavfall. Tillräckligt med yta/utrymme ska avsättas så att samtliga fraktioner kan hanteras separat. 

I Sollentuna vägs mat- och restavfallet och ju mer kunderna sorterar sitt avfall desto lägre blir avgiften för sophämtning, här hittar du våra avgifter.

Elavfall

För att inte elavfall ska lämnas i restavfallet erbjuder vi hämtning av elavfall inklusive kyl/frys och vitvaror en (1) gång per månad utan extra avgift. Elavfall hämtas i elbur alternativt minikit beroende på tillgängligt utrymme.

  • Elbur inklusive kyl/frys och vitvaror kräver en yta om minst 3x3 meter.
  • Minikit för lysrör, batterier och ljuskällor kräver en yta om ca 1x1 meter.

Grovavfall

Grovavfall hämtas av oss i kärl om 660 L eller 1000 L. För den här hämtningen tillkommer en avgift, här hittar du våra avgifter . Vi erbjuder också möjligheten att beställa en container för grovavfall, läs mer här.

Förpackningar och returpapper

För hämtning av förpackningar och returpapper anlitar ni en valfri entreprenör som har tillstånd för hämtning av förpacknngar. Ni kan skicka en intresseanmälan om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper till FTI AB (Förpacknings- & tidningsinsamlingen AB)  via deras webb, www.ftiab.se. Men ni kan också söka entreprenörer på nätet och kontakta dem direkt för att komma igång.

Markbehållare för restavfall

Där så är lämpligt rekommenderar vi att planera för mekaniska insamlingssystem, till exempel markbehållare (även kallade kranbehållare). Markbehållare är yteffektiva och går att få i många olika utföranden för att passa i omgivande miljö.  

För att markbehållaren ska hålla länge kan det till exempel vara bra att se över behovet av dränering för nedgrävd markbehållare, så det inte samlas vatten under behållaren. Vatten orsakar blött avfall samt att behållaren kan frysa vid minusgrader.

Placering av markbehållare och utformning av miljörum

För bästa placering av markbehållare se Handbok för avfallsutrymmen, kapitel 8. Optimal placering av markbehållare är i mitten på långsidan av angöringsplatens där kranbil enklast når den. 

För utformning och dimensionering av miljörum, se Handbok för avfallsutrymmen, kapitel 5 och 7

I bland förekommer det tvådelad dörr till miljörummet. När så är fallet behöver  båda dörrbladen lätt kunna öppnas med handtag och båda dörrbladen ska förses med dörrstopp. Tänk också på att ta bort trösklar och lägga en ramp om kärlen måste rullas nedför en hög trottoarkant. 

Delat avfallsutrymme för hushåll och verksamheter

Vi rekommenderar skilda låsbara utrymmen för avfallshantering för hushåll respektive verksamheter.

Väggmonterade hållare för matavfallspåsar

Vi erbjuder väggmonterade hållare för matavfallspåsar för att underlätta distributionen till hushållen i flerbostadshus. De får ni utan extra kostnad, kontakta oss via kundtjänst@seom.se om ni har behov av dessa.