Avfallshantering företag och verksamheter

  • Senast granskad:

För företagare och verksamhetsutövare gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll.

Alla företag och verksamheter genererar hushållsavfall. Kommunen har ansvar för hushållsavfallet från hushåll och verksamheter. I Sollentuna är det vi på SEOM som är ansvariga.

Hushållsavfallet måste hämtas av en entreprenör som är upphandlad av oss.  I vissa fall ingår sophämtning i ditt hyresavtal, då betalar din fastighetsägare för sophämtningen som belastar din hyra. I annat fall beställer du själv och betalar själv din sophämtning.

I avgiften för abonnemanget ingår hämtning, transport och behandling av hushållsavfallet.

Matavfall från verksamheter

Matavfall från verksamheter som exempelvis storkök och restauranger,
består av hushållsavfall och ska därför hämtas av en entreprenör som är upphandlad av oss.

Läs mer om matavfall för verksamheter här.

Gröna linjen för verksamheter med större mängder matavfall

Verksamheter med större mängder matavfall kan få matavfall hämtat via Gröna linjen. Gröna linjen innebär att du sorterar matavfallet i en separat kärl som hämtas av SUEZ. Matavfallet transporteras vidare till en rötningsanläggning i Uppsala där det blir biogas till fordon och biogödsel till lantbruket.

Du anmäler din verksamhet till Gröna linjen genom att fylla i blanketten Abonnemang avfall för verksamheter.

Här kan du läsa mer om Gröna linjen.

Verksamhetsavfall, Byggavfall & Grovavfall

Företag och verksamheter betalar och ansvarar själva för verksamhetsspecifikt avfall, byggavfall, industriavfall och grovavfall. Valfri godkänd entreprenör kan anlitas. Avfallet kan även mot avgift lämnas till någon av SÖRABs återvinningscentraler.

SÖRAB tar främst emot verksamhetsavfall på Hagby återvinningsanläggning och på Löt avfallsanläggning.

Mer information och priser finns här 

Farligt avfall

Hagby återvinningsanläggning i Täby tar emot farligt avfall mot avgift.

Öppettider och viktig information hittar du här.

Elavfall

Elavfall som uppkommer inom verksamheten och som omfattas av producentansvar lämnar du kostnadsfritt på återvinningscentralen i Hagby. Omfattas det inte av producentansvar kan du ändå lämna det här, men mot avgift.

Läs vad som gäller vid avlämning av elavfall.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du lämna på återvinningscentralerna i Hagby, Görväln och Södergarn mot avgift. Avgiften betalas per gång eller med ett förköpt klippkort.

Förpackningar och tidningar

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på FTI:s mottagningspunkter. Hitta närmaste mottagningspunkt här.