Matavfall från verksamheter

  • Senast granskad:

En stor andel av hushållsavfallet i verksamheter som restauranger och storkök består av matavfall.

Matavfall är en resurs som det är viktigt att vi tar vara på. Genom insamling och biologisk rötning av matavfallet framställs biogas som används som drivmedel och biogödsel som går tillbaka till jordbruksmarkerna - ett slutet kretslopp.

Verksamheter med mindre mängder matavfall

Via vår kundtjänst kan en våtförstärkt papperssäck på 45 liter, speciellt avsedd för matavfall, beställas i bunt om 20 st mot avgift på 50 kr/bunt, inkl. moms.

Gröna linjen för dig med större mängder avfall

Verksamheter med större mängder matavfall kan få matavfall hämtat via Gröna linjen. Gröna linjen är en tjänst för hämtning av matavfall i kärl (140 liter med insatssäck) alternativt hämtning av matavfall kvarnat till en uppsamlingstank. . 

För mer information om gröna linjen, kontakta kundtjänst.. 

Beställning av papperssäckar

Papperssäckar om 45 liter kan beställas i bunt om 20 st från kundtjänst mot en särskild avgift på 50 kr/bunt inkl. moms.