Avfallsavgifter 2019

  • Senast granskad:

Taxan gynnar dig som sorterar ut ditt matavfall. Genom att sortera ditt avfall minskar du miljöbelastningen och sparar samtidigt pengar.

Så här fungerar det

Du som sorterar ut ditt matavfall regelbundet i brunt kärl får en reducerad grundavgift som tack för din miljöinsats. Alla kärl vägs och du betalar enbart för hur många kilo avfall som hämtas. 

Tänk också på att sortering av förpackningar och returpapper ger minskad mängd avfall och därmed minskad vikt- och tömningsavgift.

Fast och rörlig del

Sopavgiften består av tre delar. En fast del: grundavgiften, och två rörliga delar: tömnings- och viktavgiften.

Avfallstaxan 2020

Avfallstaxan för 2020 är ännu inte beslutad. Priserna som står nedan inom parantes är de föreslagna priserna inför nästa år.

Grundavgiften är en obligatorisk avgift, kr/år
 Inkl. moms    
Exkl. moms  
 Småhus* (sorterat ab)   500 (525) 400 (420)
 Småhus* (osorterat ab)   1140 (1500) 912 (1200) 
 Småhus*, reducerad avgift** (sorterat ab)

 250 (265)

200 (212)

 Småhus*, reducerad avgift** (osorterat ab)  570 (750) 456 (600) 
 Gemensamma kärl*** (sorterat ab)  370 (390) 296 (312) 
 Gemensamma kärl*** (osorterat ab)  590 (775) 472 (620)
 Verksamheter (sorterat ab)  415 (435) 332 (348)
 Verksamheter (osorterat ab)  840 (1105)  672 (884)

* Enskilda kärl, permanent boende (inkl. fritidshus), 1-3 hushåll, behovshämtning
** Småhus med beslut från kommunstyrelsen om ändrat hämtställe
*** Fler än 3 hushåll, veckohämtning

Enskilda behållare samt delat kärl för 1-3 hushåll
Inkl. moms
Exkl. moms
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:

 

 
- osorterat hushållsavfall 5,00 (7,00) 4,00 (5,60)
- restavfall 3,00 (4,00) 2,40 (3,20)
- matavfall 1,00 (oförändrad) 0,80 (oförändrad)
Tömningavgift kr/gång (kärl) * 10,00  (oförändrad)   8,00 (oförändrad)

* För hushåll med enskilda kärl befrias det ena kärlet från tömningavgift om det bruna kärlet ställs ut samtidigt som det gröna.

Flerbostadshus med schemalagd hämtning
Inkl. moms
Exkl. moms
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
   
- osorterat hushållsavfall 5,00 (7,00) 4,00 (5,60)
- restavfall 3,00 (4,00) 2,40 (3,20)
- matavfall 1,00 (oförändrad) 0,80 (oförändrad)
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 7,00  (oförändrad) 5,60 (oförändrad)
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 2 gång/vecka     16,00 (oförändrad) 12,80 (oförändrad)
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 3-5 gång/vecka 24,00 (oförändrad) 19,20 (oförändrad)

Så här vägs soporna

Dina kärl vägs både före och efter tömning. Mellanskillnaden, det vill säga det avfall som tömts ur kärlen, är det som registreras, vilket betyder att du inte behöver betala dubbelt för eventuellt fastfrusna påsar som blir kvar i kärlet.

Trädgårdsavfall

I april startar SEOM hämtning av trädgårdsavfall hos småhus som har beställt abonnemang.

Boende i småhus kan teckna ett abonnemang för hela säsongen som inkluderar ett 370-liters kärl som töms  enligt schema 16 gånger under perioden april till november.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall 16 ggr/år.  775 kr (950 kr)