Avfallsavgifter 2020

  • Senast granskad:

Våra avgifter för hämtning av matavfall gynnar de allra flesta, särskilt dig som gör rätt. Med nästa års avfallstaxa tar vi ännu ett steg i arbetet mot att göra Sollentuna till en kommun där jordens resurser räcker till. I prislistan nedan kan du se 2020 års priser.

Du som sorterar ut ditt matavfall regelbundet i brunt kärl får en reducerad grundavgift som tack för din miljöinsats. Alla kärl vägs och du betalar enbart för hur många kilo avfall som hämtas. 

Avfallstaxan 2020

Nästa års avfallstaxa fortsätter uppmuntra till att återvinna ännu mer matavfall, förpackningar och annat som egentligen inte hör hemma i den vanliga soppåsen.

Avgiften för osorterat avfall, det vill säga de hushåll som inte har ett abonnemang för hämtning av matavfall, höjs från fem till sju kronor per kilo. 

För dem som redan har ett abonnemang för hämtning av matavfall höjs kostnaden för hämtning av restavfall från tre till fyra kronor per kilo. Målet är att uppmuntra Sollentunaborna att sortera ut ännu mer matavfall och förpackningar.

Förpackningar är gratis att återvinna om du lämnar de vid återvinningsstationen och hämtningen av matavfall kostar en krona per kilo. Här finns det alltså en hel del pengar att spara, samtidigt som du gör en insats för miljön i din vardag.

Grundavgiften höjs med fem procent för hushåll som sorterar ut sitt matavfall. Inför 2018 sänktes avgiften med 30 procent efter att tidigare ha legat på ett överskott. Nu har en jämnvikt uppnåtts och behöver justeras något för att hålla sig på en jämn nivå.

Priserna som står i listan nedan inom parantes är de som kommer att gälla från och med den 1 januari 2020.

Fast och rörlig del

Sopavgiften består av tre delar. En fast del: grundavgiften, och två rörliga delar: tömnings- och viktavgiften.

 

Grundavgiften är en obligatorisk avgift, kr/år
 Inkl. moms    
Exkl. moms  
 Småhus* (sorterat ab)   500 (525) 400 (420)
 Småhus* (osorterat ab)   1140 (1500) 912 (1200) 
 Småhus*, reducerad avgift** (sorterat ab)

 250 (265)

200 (212)

 Småhus*, reducerad avgift** (osorterat ab)  570 (750) 456 (600) 
 Gemensamma kärl*** (sorterat ab)  370 (390) 296 (312) 
 Gemensamma kärl*** (osorterat ab)  590 (775) 472 (620)
 Verksamheter (sorterat ab)  415 (435) 332 (348)
 Verksamheter (osorterat ab)  840 (1105)  672 (884)

* Enskilda kärl, permanent boende (inkl. fritidshus), 1-3 hushåll, behovshämtning
** Småhus med beslut från kommunstyrelsen om ändrat hämtställe
*** Fler än 3 hushåll, veckohämtning

Enskilda behållare samt delat kärl för 1-3 hushåll
Inkl. moms
Exkl. moms
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:

 

 
- osorterat hushållsavfall 5,00 (7,00) 4,00 (5,60)
- restavfall 3,00 (4,00) 2,40 (3,20)
- matavfall 1,00 (oförändrad) 0,80 (oförändrad)
Tömningavgift kr/gång (kärl) * 10,00  (oförändrad)   8,00 (oförändrad)

* För hushåll med enskilda kärl befrias det ena kärlet från tömningavgift om det bruna kärlet ställs ut samtidigt som det gröna.

Flerbostadshus med schemalagd hämtning
Inkl. moms
Exkl. moms
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
   
- osorterat hushållsavfall 5,00 (7,00) 4,00 (5,60)
- restavfall 3,00 (4,00) 2,40 (3,20)
- matavfall 1,00 (oförändrad) 0,80 (oförändrad)
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 7,00  (oförändrad) 5,60 (oförändrad)
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 2 gång/vecka     16,00 (oförändrad) 12,80 (oförändrad)
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 3-5 gång/vecka 24,00 (oförändrad) 19,20 (oförändrad)

Så här vägs soporna

Dina kärl vägs både före och efter tömning. Mellanskillnaden, det vill säga det avfall som tömts ur kärlen, är det som registreras, vilket betyder att du inte behöver betala dubbelt för eventuellt fastfrusna påsar som blir kvar i kärlet.

Trädgårdsavfall

I april startar SEOM hämtning av trädgårdsavfall hos småhus som har beställt abonnemang.

Boende i småhus kan teckna ett abonnemang för hela säsongen som inkluderar ett 370-liters kärl som töms  enligt schema 16 gånger under perioden april till november.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall 16 ggr/år.  775 kr (950 kr)