Avfallsavgifter 2019

  • Senast granskad:

Så här fungerar det

Taxan gynnar dem som sorterar ut sitt matavfall. Genom att sortera ditt avfall minskar du miljöbelastningenoch sparar pengar samtidigt. Alla kärl vägs och du betalar enbart för hur många kilo avfall som hämtas. Den som sorterar ut sitt matavfall regelbundet i brunt kärl får en reducerad grundavgift som tack för sin miljöinsats. Sortering av förpackningar och returpapper ger minskad mängd avfall och därmed minskad vikt- och tömningsavgift. Avfallstaxan fungerar som styrmedel för att nå kommunala miljö- och verksamhetsmål.

Fast och rörlig del

Sopavgiften består av tre delar. En fast del: Grundavgiften och två rörliga delar: Tömnings-och viktavgiften.

Grundavgiften är en obligatorisk avgift, kr/år
 Inkl. moms    
Exkl. moms  
 Småhus* (sorterat ab)   500 400
 Småhus* (osorterat ab)   1140 912
 Småhus*, reducerad avgift** (sorterat ab)

 250

200

 Småhus*, reducerad avgift** (osorterat ab)  570 456
 Gemensamma kärl*** (sorterat ab)  370 296
 Gemensamma kärl*** (osorterat ab)  590 472
 Verksamheter (sorterat ab)  415  332
 Verksamheter (osorterat ab)  840  672

* Enskilda kärl, permanent boende (inkl. fritidshus), 1-3 hushåll, behovshämtning
** Småhus med beslut från kommunstyrelsen om ändrat hämtställe
*** Fler än 3 hushåll, veckohämtning

Enskilda behållare samt delat kärl för 1-3 hushåll
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
   
- osorterat hushållsavfall 5,00 4,00
- restavfall 3,00 2,40
- matavfall 1,00 0,80
Tömningavgift kr/gång (kärl) * 10,00     8,00

* För hushåll med enskilda behållare befrias det ena kärlet från tömningavgift om det bruna kärlet ställs ut samtidigt som det gröna.

Flerbostadshus med schemalagd hämtning
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
   
- osorterat hushållsavfall 5,00 4,00
- restavfall 3,00 2,40
- matavfall 1,00 0,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 7,00   5,60
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 2 gång/vecka     16,00  12,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 3-5 gång/vecka 24,00 19,20

Så här vägs soporna

Dina kärl vägs både före och efter tömning. Mellanskillnaden, det vill säga det avfall som tömts ur kärlen, är det som registreras, vilket betyder att du inte behöver betala dubbelt för eventuellt fastfrusna påsar som blir kvar i kärlet.

Trädgårdsavfall

I april startar SEOM hämtning av trädgårdsavfall hos småhus som har beställt abonnemang.

Boende i småhus kan teckna ett abonnemang för hela säsongen som inkluderar ett 370-liters kärl som töms  enligt schema 16 gånger under perioden april till november.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall 16 ggr/år.  775 kr