Återvinning av förpackningar och tidningar

  • Senast granskad:

Idag finns ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Hushåll kan lämna sorterat material till återvinningsstationer eller singelbehållare. Återvinningsstation finns också på SÖRABs återvinningscentraler och på den mobila återvinningscentralen.

För verksamheter gäller andra bestämmelser som du kan läsa om här.

Här finns anvisningar om hur olika saker ska sorteras.

Har du funderingar kring sortering av förpackningar?

Det finns många olika förpackningar och är du osäker kan FTI:s sorteringsguide hjälpa dig. Den gör det enkelt att göra rätt.

Hitta en återvinningsstation

FTI:s webbplats kan du söka efter din närmaste återvinningsstation. Även adresser till återvinningscentraler förekommer.

Kontakta FTI

Har du frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar ska du kontakta FTI.  Kontaktuppgifter finns här.