Insamlingsställen

  • Senast granskad:

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation. På många återvinningsstationer finns även behållare för småbatterier och textil.

Hitta en återvinningsstation eller behållare

Länk till FTI:s hemsida med sökfunktion.

Anmäl behov av städning/tömning på återvinningsstationen

Formulär för synpunkter eller för att anmäla behov av städning/tömning (FTI)

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Återvinningsstationerna städas och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På deras webbplats finns utförlig information om insamling och återvinning av förpackningar. Där kan du också se när stationer töms och städas samt anmäla överfyllda behållare.

Fastighetsnära insamling

Flerbostadshus och samfällighetsföreningar som vill ha en utökad service kan beställa hämtning av förpackningar och tidningar av valfri entreprenör på marknaden. Entreprenören ska vara ansluten till Förpacknings- och tidningsinsamlingen vilket säkerställer att materialet går till återvinning. Här får du hjälp att hitta en entreprenör (FTI).

Fler ställen att lämna på!

Vid någon av SÖRAB:s återvinningscentraler kan du lämna återvinningsbart material, farligt avfall, elavfall, grovavfall, trädgårdsavfall m.m.

Flera centraler håller kvällsöppet.