Matavfall

  • Senast granskad:

I Sollentuna har det varit möjligt att sortera ut matavfall ur hushållsavfallet sedan 1994.

Avfallstaxan är konstruerad så att sortering lönar sig – utsortering av matavfall ger en reducerad grundavgift på abonnemanget. Så här går det till: Hushåll i Sollentuna sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl på 140l, för biologisk behandling i en rötningsanläggning, som ger biogas och biogödsel.

Sortering i brunt kärl

Matavfallet läggs i en papperspåse, en våtförstärkt påse speciellt framtagen för matavfall. Påsen viks ihop, läggs i det bruna kärlet för matavfallsinsamling. Matavfallet hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Insamlat matavfall går vidare till rötning och framställning av biogas och biogödsel. Det som behövs för att sortera matavfall är papperspåsar och en påshållare till köksskåpet samt ett brunt kärl. Påshållare och papperspåsar samt kärl levereras till dig – utan extra avgift, det ingår i grundavgiften.

Sorteringsanvisning

Du kan läsa mer om hur man sorterar och hur matavfallsinsamlingen går till i våra broschyrer Lämna dina matrester till återvinning för småhus eller för flerbostadshus.
För beställning av broschyrer kontakta Kundservice.

Öka mängden utsorterat matavfall

Nästa 40% av soppåsen består av matavfall. Viktigt att matavfallet sorteras ut och att vi kan öka produktionen av fossilfri biogas och få biogödsel till jordbruket.