Biogas och biogödsel

  • Senast granskad:

Ditt matavfall går till rötning och blir till biogas och biogödsel.

För att den här processen ska fungera krävs att matavfallet sorteras på rätt sätt.

Matavfallet kvarnas

Matavfallet blandas ner i en förbehandlingstank, där matavfallet sönderdelas med en kvarn till en pumpbar biomassa som pumpas vidare till hygieniseringskammare.

Hygienisering av matavfallet

Biomassan hygieniseras sedan, vilket innebär upphettning till 70 grader under minst 1 timme. Syftet är att ta död på eventuella smittämnen. Det är orsaken till att endast små ben, ej större än ett kotlettben, får läggas med i papperspåsen för matavfall. Risken är att större ben inte hygieniseras i tid, vilket kan innebära risk för att smittämnen förs vidare.

Rötning

När biomassan pumpats in i rötkammaren börjar den brytas ned i flera steg med hjälp av anaeroba bakterier. Nedbrytningen/rötningen sker i en syrefri miljö och tar ca 30 dagar. Nu produceras en rötgas och en rötrest d.v.s biogödsel.

Biogas som fordonsbränsle

Rötgasen måste förädlas innan den kan användas som fordonsbränsle. Det görs genom att koldioxiden tvättas bort med vatten under högt tryck. Efter att den torkats kan nu biogasen fyllas på behållare för transport till biogasmacken där den används som fordonsbränsle.

Biogödsel som bonus

Rötresten som blir kvar efter avslutad rötning kan efter en kvalitetskontroll användas som biogödsel istället för konstgödning på åker- och skogsmark.

Kvaliteten avgörs i ditt kök

Rötningsprocessen är känslig för inblandning av främmande föremål som t.ex. plast och metall och därför är det viktigt att matavfall sorteras ut på rätt sätt. Det är du som avgör renheten på materialet som ska rötas när du sorterar ditt matavfall.