Bruna kärlet bra miljö och plånbok

  • Senast granskad:

Vi Sollentunabor är bra på att sortera vårt avfall. Redan 1994 införde Sollentuna utsortering av matavfall. Då var varmkompostering på den egna tomten ett bra miljöval. Nu är matavfall en viktig resurs i omställningen till ett hållbart samhälle.

Genom att samla in matavfall till central behandling, bidrar vi till produktion av
ekologisk certifierad biogödsel, och biogas.

Med kommunens miljöstyrande taxa vill vi motivera dig att välja att sortera ut ditt matavfall i ett brunt kärl för central behandling, som är det mest miljövänliga och långsiktigt hållbara alternativet.

Varför ska jag sortera ut mitt matavfall i ett brunt kärl?

Separat utsortering av matavfall i ett brunt kärl är idag det bästa sättet att ta tillvara på energin och den växtnäring som finns i matavfall.

När matavfall sorteras ut och behandlas genom att rötas, omvandlas matavfallet till biogödsel och biogas. Med tillgång på ekologiskt certifierad biogödsel, återförs fosfor till åkermark, ett sätt att hushålla med en begränsad resurs.

Biogas används som bränsle istället för fossila drivmedel som diesel och bensin. Biogas används till alla typer av fordon; personbilar, bussar och sopbilar.

Kan jag behålla min kompost om jag väljer ett brunt kärl för matavfall?

Trots möjligheten att sortera sitt matavfall i brunt kärl kvarstår alternativet att kompostera sitt matavfall på den egna tomten.

 Cirka hälften av alla småhus som idag har godkänd anmälan från kommunen för hemkompost, har redan ett brunt kärl som de använder periodvis under året.

Hur påverkas min sopavgift?

Den nugällande avfallstaxan gynnar dig som har ett brunt kärl eftersom viktavgiften har sänkts för utsorterat matavfall från 3 till 1 kr/kg.

Du som redan har en hemkompost kan fortsätta att använda den, men utan reduktion av grundavgiften.

Hur går det till att välja abonnemang?

Här kan du läsa mer om våra olika alternativ