Påsar och påshållare

  • Senast granskad:

Den påse vi använder i Sollentuna för utsortering av matavfall är en våtförstärkt papperspåse speciellt framtagen för matavfall.

För att nyttja påsens egenskaper är det viktigt att påsen används i kombination med en ventilerande påshållare. Täta behållare försämrar påsens hållfasthet.

Påsar och påshållare finns att hämta hos oss på Knista gård eller på kommunhuset i Sollentuna utan extra avgift.

Påsen

Byt påsen regelbundet, max efter 3 dagar.

Fastighetsägare i småhus med eget abonnemang och brunt kärl får ett beräknat årsbehov av 160 påsar (två inplastade buntar) utdelat vid grinden en gång per år. Om du behöver fler kan du hämta påsar på kommunhuset eller i vår reception.

För hushåll i flerbostadshus ska påsar finnas tillgängliga i fastigheten. Kontakta din fastighetsvärd eller styrelsen i din förening för mer information. Beställning av påsar görs gemensamt från föreningen via vår kundtjänst.

Felsorterat matavfall

Endast matavfall i papperspåsar från SEOM får läggas i det bruna kärlet. Löst avfall i det bruna kärlet, eller andra påsar än papperspåsar från SEOM, ger upphov till avvikelserapport om felsorterat avfall.