Bra för plånboken. Bra för miljön!

  • Senast granskad:

Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra – och uppmana – till hållbarare konsumtion i Sverige.

Märkningen uppmärksammar och hyllar verksamheter som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna och återanvända sina prylar istället för att köpa nytt. Anslutna verksamheter hjälper konsumenter att handla hållbarare, och på så sätt bidra till en bättre miljö. 

Märkningen Miljönär Vänlig är framtagen av Avfall Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner.

Om du vill Miljönärmärka din verksamhet finns mer information på deras webbplats. 

Länk till Märkningen Miljönär-vänligs webbplats

Länk till märkta verksamheter