Din sophämtning i vinter

 • Senast granskad:

Här kan du läsa vad du speciellt vintertid behöver förbereda och tänka på inför din avfallshämtning för att undvika en utebliven hämtning.

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall behöver du tänka på flera saker. Här beskriver vi vad du speciellt behöver tänka på vintertid. Här kan du läsa om snöröjning generellt i Sollentuna kommun.

Bra att veta

 • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och avfallskärl så att hämtpersonalen inte halkar och skadar sig
 • Har det blivit en vall framför kärl efter plogbilen, skotta bort denna så att kärl lätt kan rullas fram till sopbilen
 • Fastighetsägare till flerbostadshus ansvarar även för framkomligheten mellan  infart från gatan till soprum och att dörren till soprummet går att öppna utan motstånd.

Tips för att undvika fastfruset avfall

Att påsar fryser fast i kärlet beror på att avfallet är blött och varmt när det läggs i ett kallt kärl. När påsarna väl fryst fast försvåras tömningen av kärlet. Fastfrysning kan ske i både mat- och restavfallskärl.

Tips på vad du kan göra:

 • Låt blött avfall rinna av i slasken innan det läggs i matavfallspåsen.
 • Lägg ett par tidningar eller tomma matavfallspåsar i botten på kärlet.
 • Ställ ut sop-/matavfallspåsen och låt den frysa till innan den läggs i kärlet. Sätt gärna en hink över påsen för att inte locka fåglar.
 • Använd alltid påshållaren till matavfallspåsen. Den ventilerar påsen och tillåter fukten att gå ur.
 • Skaka regelbundet på både mat- och restavfallskärl och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.
 • Se till att kärlen är väl rengjorda och torra innan det fryser på.

När avfallet frusit fast

 • Avfall som frusit fast eller av annan anledning sitter fast i kärlet ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning av kärlet. Det görs enkelt genom att lossa påsarna från väggen i kärlet med till exempel en spade. Var försiktig så du inte skadar gallret i botten på kärlet.