Din sophämtning i vinter

  • Senast granskad:

Här kan du läsa vad du speciellt vintertid behöver förbereda och tänka på inför din avfallshämtning för att undvika en utebliven hämtning.

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall behöver du tänka på flera saker. Här beskriver vi vad du speciellt behöver tänka på vintertid. Här kan du läsa om snöröjning generellt i Sollentuna kommun.

Bra att veta

  • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och avfallskärl så att hämtpersonalen inte halkar och skadar sig
  • Har det blivit en vall framför kärl efter plogbilen, skotta bort denna så att kärl lätt kan rullas fram till sopbilen
  • Fastighetsägare till flerbostadshus ansvarar även för framkomligheten mellan  infart från gatan till soprum och att dörren till soprummet går att öppna utan motstånd.

Särskilda tips för vintersäsongen

Under vintern finns det risk att sopor - speciellt matavfall, fryser fast i kärlet och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt. Undvik fastfrysning genom att:

  • Se till att överflödig vätska rinner av ordentligt innan matavfallet läggs i påsen
  • Lägga lite hushållspapper/ofärgade servetter i botten på påsen eller tillsammans med matavfallet, det suger upp fukt i påsen
  • Avfall som frusit fast eller av annan anledning sitter fast i kärlet ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning av kärlet. Det görs enkelt genom att lossa påsarna från väggen i kärlet med till exempel en spade. Var försiktig så du inte skadar gallret i botten på kärlet.