Tips för matavfall under vintern

 • Senast granskad:

Här kan du läsa vad du speciellt vintertid behöver förbereda och tänka på inför din avfallshämtning för att undvika en utebliven hämtning.

Tips för att undvika fastfruset avfall

Att påsar fryser fast i kärlet beror på att avfallet är blött och varmt när det läggs i ett kallt kärl. När påsarna väl fryst fast försvåras tömningen av kärlet. Fastfrysning kan ske i både mat- och restavfallskärl.

Dina sopkärl vägs före och efter tömning. Mellanskillnaden, det vill säga det som tömts ur kärlen, är det som registreras som vikt och som utgör underlag för viktavgiften du betalar. Detta innebär att du inte betalar dubbelt för eventuellt fastfrysta soppåsar som blir kvar i kärlet.

Tips på vad du kan göra:

 • Låt blött avfall rinna av i slasken innan det läggs i matavfallspåsen.
 • Lägg ett par tidningar eller tomma matavfallspåsar i botten på kärlet.
 • Ställ ut sop-/matavfallspåsen och låt den frysa till innan den läggs i kärlet. Sätt gärna en hink över påsen för att inte locka fåglar.
 • Använd alltid påshållaren till matavfallspåsen. Den ventilerar påsen och tillåter fukten att gå ur.
 • Skaka regelbundet på både mat- och restavfallskärl och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.
 • Se till att kärlen är väl rengjorda och torra innan det fryser på.

När avfallet frusit fast

 • Avfall som frusit fast eller av annan anledning sitter fast i kärlet ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning av kärlet. Det görs enkelt genom att lossa påsarna från väggen i kärlet med till exempel en spade. Var försiktig så du inte skadar gallret i botten på kärlet. 

Bra att veta

 • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och avfallskärl så att hämtpersonalen inte halkar och skadar sig
 • Har det blivit en vall framför kärl efter plogbilen, skotta bort denna så att kärl lätt kan rullas fram till sopbilen
 • Fastighetsägare till flerbostadshus ansvarar även för framkomligheten mellan  infart från gatan till soprum och att dörren till soprummet går att öppna utan motstånd.

Här kan du läsa om snöröjning generellt i Sollentuna kommun.