Säkrare sophämtning med minisopbilen

  • Senast granskad:

Det ska vara enkelt för hushållen att lämna sitt sorterade avfall. Vi vill samtidigt värna om en god arbetsmiljö för personalen som hämtar avfallet. Med minisopbilen kan vi fortsätta hämta hushållsavfall vid fastigheter där det är trångt.

Backande sopbilar innebär inte bara ökad olycksrisk utan också dålig arbetsmiljö för personalen som hämtar. Sedan några år tillbaka ersätter därför en minisopbil den ordinarie sopbilen på de hämtställen där backning med den ordinarie sopbilen bedöms vara en olycksrisk.

Minisopbilen är utrustad med våg och utrustning för ID- och viktregistrering som ordinarie sopbilar. Avgifter och debitering sker enligt Sollentuna kommuns renhållningstaxa.

En skillnad från ordinarie sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall, är att minisopbilen har endast ett fack. Minisopbilen kör därför istället två turer, först en för matavfall, och som en andra tur  för restavfall.

Fastighetsägare med osorterat abonnemang, får sina kärl tömda som restavfall.

Bilen skyltas med dekaler för att informera om vilket avfall som hämtas på aktuell körtur.