Att tänka på sommartid

  • Senast granskad:

Här kan du få en del tips för att få sophanteringen att fungera sommartid när det är varmt och soligt.

Matavfall

Här följer tips som minimerar risk för problem med flugor, larver och dålig lukt.
Använd en ventilerand påshållare! Den ger påsen möjlighet att andas, vilket minimerar problem med dålig lukt.

  • Låt blött matavfall rinna av i slasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg även begagnat hushållspapper i påsen för att suga upp fukt.
  • Rengör kärlet och kärlkanten regelbundet.
  • Stäng papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Om möjligt – låt kärlet stå i skugga.
  • Om du har behovshämtning: dra fram ditt kärl for tömning oftare under varma perioder, för att förhindra problem med dålig lukt.
  • Se till att kärllocket sluter tätt så att flugor inte kan ta sig in. Lägg eventuellt något tungt på locket.
  • Trasigt kärl? Kontakta kundtjänst 08-623 88 00 och beställ översyn av trasigt sopkärl.

Beskärning av buskar och träd

Se till att beskära buskar och träd som växer mot gatan. Regelbunden beskärning underlättar framkomligheten för sopbilen samt ökar trafiksäkerheten. För mer information om beskärning, se Sollentuna kommuns hemsida.