Mer om viktbaserad avfallstaxa

  • Senast granskad:

Viktbaserad avfallstaxa innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall du faktiskt slänger. Det betyder att du direkt kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att sortera ditt avfall och tänka efter en extra gång, innan du köper en ny vara.

Hur går det till när ditt avfall vägs

Ditt kärl är märkt med en unik bricka som läses av maskinellt av sopbilen vid varje tömning. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som utgör grunden för viktavgiften du betalar. Vikten rapporteras in automatiskt via ett elektroniskt system.

Varför viktbaserad taxa?

Vi har viktbaserad avfallstaxa i Sollentuna för att vi vill uppmuntra dig att sortera ditt avfall. Ju bättre du sorterar, desto lägre avgift får du. Det blir också bättre för miljön, eftersom mer material kan återvinnas än tidigare.

Hur kan jag sänka sopavgiften?

De enklaste sätten att minska dina kostnader är att tänka efter innan du köper en ny vara, att köpa begagnade saker och att lämna det du har till återanvändning.

Du kan också fundera på andra åtgärder som minskar mängden avfall i kärlet. Några enkla sätt att minska mängden avfall är att tacka nej till reklam, läsa tidningen på nätet, använda tygblöjor, planera matinköpen väl, ta vara på matrester och lukta och smaka på maten innan du slänger den i soporna. Det minskar både mängden tidningar och förpackningar och miljöbelastningen som uppstår när maten och varorna ska produceras.

Sortera och återvinn

Du kan också sortera ut ditt matavfall, dina tidningar och förpackningar. Matavfallet kan du lämna i  det bruna matavfallskärlet så det blir till biogas och biogödsel eller kompostera själv. Dina förpackningar och tidningar, farligt avfall, lämnar du på närmaste återvinningsstation. eller till den mobila återvinningscentralen. Det går även bra att lämna lampor, batterier, småel, elekronik och sprayburkar till återvinningsstationen eller till den mobila återvinningscentralen.

Länk till SÖRABs sorteringsguide.