Övrigt avfall

  • Senast granskad:

En stor del av hushållets sopor ska inte slängas i soppåsen. Tänk på att i första hand återanvända, i andra hand materialåtervinna, i tredje hand energiutvinna och i absolut sista hand deponera. Här finns information om hur du kan banta soppåsen och sortera rätt.

Läs mer om de olika avfallstyperna i menyn till vänster. Här finns även information om förpackningar och tidningar och övrigt avfall som ingår i producentansvaret.

Fråga Sören om du är osäker på hur du ska sortera

Sören är vår interaktiva sorteringsgsuide som hjälper dig att sortera rätt. Har du testat?

Återvinningscentraler i SÖRAB-kommunerna

SÖRABs webbplats finns alltid uppdaterade sorteringsguider och information  om öppettider.

Bråttom? Se om det är kö till återvinningscentralen på Hagby? Kolla via webkameran!

Den mobila återvinningscentralen i Sollentuna 

Den mobila återvinningscentralen står regelbundet uppställd på fyra platser i Sollentuna/kommunen. Där kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna. På den mobila återvinningscentralen finns uppskyltade behållare för olika typer av material och personal som kan hjälpa dig med sorteringen. En kemist finns dessutom alltid på plats för att ta emot ditt farliga avfall. Mer information och turlista finns här.

Mobil återvinningscentral vid fastighet

Föreningar och samfälligheter har möjlighet att beställa en mobil återvinningscentral mot särskild avgift. Den mobila ÅVC:n ställs upp vid fastigheten och samlar in hushållens utsorterade grovavfall och elavfall.  Klicka här för mer info.