Elavfall

  • Senast granskad:

Allt med sladd och batteri som låter eller lyser, räknas som elavfall, och därmed också som farligt avfall, och bör hanteras och omhändertas på ett särskilt sätt.

I elavfall ingår även glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och batterier. Det ska sorteras ut och ska inte läggas i sopkärlet eller i grovsoporna.

I Sverige gäller producentavsvar för elektriska och elektroniska produkter. Sedan detta infördes har kommuner och producenter samarbetat för att samla in el-avfall.

Hämtning i flerbostadshus

Beroende på utrymme och behov kan vi erbjuda följande typer av fastighetsnära insamling av större och mindre elavfall:

  • Hämtningsalternativ – Elavfall MINI

Hämtning av batterier, lysrör ljus och ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor och LED-lampor) sker genom tömning av behållare: Elavfall MINI.

  • Hämtningsalternativ - Elbur

För hämtning av övrigt elavfall (ej batterier, lysrör och ljuskällor), ska en elbur användas. Elbur kan beställas för insamling av elavfall genom att kontakta Kundservice. Hyra debiteras för elbur.

  • Hämtningsalternativ – Vitvaror/Kyl- och frys

Vitvaror/ kyl och frys hämtas separat eller i samband med tömning av elbur eller behållare Elavfall MINI.

Utformning av elsoprum med elbur

För insamling av elavfall i elbur krävs ett låsbart utrymme på 3x3 meter samt en dörröppning med fri bredd på minst 1,0 meter, helst 1,2 meter.

Ta kontakt med din fastighetsvärd eller styrelse för mer information om var elavfall lämnas i fastigheten. Fastighetsvärd eller styrelse kan beställa gemensam hämtning av elavfall genom att kontakta kundtjänst. En hämtning av elavfall/månad ingår i grundavgiften utan extra avgift, därefter 210 kr/hämttillfälle.

Hämtning i småhus - Den röda boxen

Småhus kan beställa hämtning av elavfall, elektronik, vitvaror samt kyl- och frysmöbler utan extra avgift. De kan också beställa en röd box mot avgift. Hämtning en gång/år ingår utan extra avgift, därefter 70kr/hämttillfälle.

Den röda boxen har barnsäkert lock, och fungerar som uppsamlingsplats för farligt avfall och småel i hushållet.

Småhus med röd box kan själv ta med och tömma den röda boxen vid besök på ÅVC, eller beställa hämtning av boxen vid grinden. Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och märkt.  Kontakta kundtjänst för mer information och beställning.

Lämna elavfall till butik

Sedan 1 oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25 cm, även om konsumenten inte köper något. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken. Det insamlade materialet lämnas kostnadsfritt till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

Lämna elavfall till ÅVC

På SÖRAB:s återvinningscentraler kan hushåll lämna elavfall utan extra avgift. Mindre elavfall, ljuskällor och batterier kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen. Glödlampor, lågenergilampor och LED-lampor kan nu samlas in tillsammans.

Fasta installationer lämnas till återvinningscentralen

El-produkter som räknas som fasta installationer, t.ex. värmepump, el-panna, fast anslutna radiatorer etc, kan lämnas på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot särskild avgift enligt SÖRAB:s taxa, alternativt kan valfri behörig entreprenör anlitas för transport.