Rädda fallfrukten

  • Senast granskad:

Efter att familj, släkt och vänner har fått ta del av den frukt man behöver kan det bli fallfrukt kvar att ta hand om. Att beställa tid för mustning är ett  alternativ, här kommer några fler förslag.

.Lämna fallfrukt som trädgårdsavfall på ÅVC

Du kan lämna trädgårdsavfall utan extra avgift på SÖRABs återvinningscentraler på exempelvis Hagby eller Smedby. Mer information finns på Sörabs webbsida.

Beställ en container

Om du har stora mängder fallfrukt och trädgårdsavfall kan du beställa en budad container, 10 kbm med utställning 3 dagar, mot särskild avgift 1150 kr, inkl. allt. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Beställ extratömning av trädgårdskärl

Du kan beställa extratömning av ditt trädgårdskärl mot särskild avgift 187,50 kr. Kontakta vår kundtjänst för mer information.