Farligt avfall

  • Senast granskad:

Farligt avfall kan skada människor och miljön om det lämnas på fel ställe. Hushållen är därför skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall.

 

 

Här lämnar du ditt farliga avfall

Farligt avfall kan du lämna in på olika sätt i Sollentuna, beroende på vad som passar dig bäst.

Småhus - den röda boxen

Du som bor i småhus kan mot särskild avgift, beställa en röd miljöbox, där du kan lägga ditt farliga avfall inklusive elavfall. Avgiften är 250 kr och inkluderar en tömning, därefter kostar det 70 kr/hämtillfälle. Det går även bra att tömma den röda boxen på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler eller den Mobila ÅVC:n.  

Den röda boxen får innehålla farligt avfall, som ska vara väl förpackat och märkt,  samt mindre elavfall.

Flerbostadshus

Hämtning av farligt avfall kan även beställas till flerbostadshus och samfälligheter. För att få mellanlagra farligt avfall krävs en säker hantering utan risk för läckage eller annan fara för människors hälsa eller miljön. Utrymmet ska helst inte ha golvbrun, men finns golvbrunn krävs invallning. Utrymmet ska även vara brandsäkert.

Hämtningen görs av vår upphandlade entreprenör.

Mer information