Grovavfall

  • Senast granskad:

Sortera ditt avfall så att vi kan återvinna det du lämnar. Som grovavfall räknas skrymmande avfall exempelvis kasserade möbler, cyklar och barnvagnar.

Bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, förpackningar räknas inte som grovavfall

Sortera rätt slipp extra avgift

Gör det enkelt för din återvinningscentral genom att sortera sätt. Felsorterat avfall ger ökade kostnader och minskad återvinning. För en grovavfallscontainer som innehåller däck, elavfall eller farligt avfall vid intippning på Haby debiterar SEOM fastighetsägaren en extra avgift för felsorterat avfall.

Exempel på extraavgift: Däck 200 kr/styck, el- farligt avfall 1 000 kr/lass, större mängd el- och farligt avfall upp till 5 000 kr/lass.

Lämna grovavfall

Mobila återvinningscentralen

Hushåll kan lämna ditt grovavfall till den mobila återvinningscentralen.

Länk till information och turlista.

SÖRAB:s återvinningscentraler

Du kan även lämna sitt sorterade grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler utan extra avgift, max en släpkärra per tillfälle.

Länk till mer information och öppettider på sörab.se

Avgift för hämtning av grovavfall i småhus

Hämtning som kolli, vid grinden

Avgift per kolli grovavfall: 100 kr inkl. moms
Tillägg för extra kolli vid samtidig hämtning: 20 kr inkl. moms

Avgift för hämtning i container, småhus och flerbostadshus

Småhus och flerbostadshus kan beställa budad hämtning av grovavfall i container.

Hyra per dag för container: 35 kr inkl moms
Tömningsavgift 2 kbm: 350 kr inkl moms
Tömningsavgift 6 kbm: 605 kr inkl moms
Tömningsavgift 8 kbm: 725 kr inkl moms

En avgift för utställning budad container tillkommer på 500 kr.
Samtliga avgifter inkl moms.

Flerbostadshus kan även beställa schemalagd hämtning efter behov.

Hyra per månad för container: 235 kr
Tömningsavgift 2 kbm: 350 kr
Tömningsavgift 6 kbm: 605 kr 
Tömningsavgift 8 kbm: 725 kr
Samtliga avgifter inkl moms.

Kontakta din fastighetsvärd eller din styrelse för mer information om vad som gäller i din fastighet. För mer information och fler alternativ på container, kontakta Kundtjänst.

Länk till mer information om att hyra och beställa containers