Läkemedel & kanyler

  • Senast granskad:

Läkemedel och kanyler är viktiga att samla in så att det kan tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Läkemedel ska inte slängas i soppåsen eller spolas ner i toaletten utan ska lämnas in till ett apotek. Samla utsorterade läkemedel i en genomskinlig plastpåse för inlämning. Läkemedel förbränns i speciellt anpassade förbränningsanläggningar som ger bästa möjliga miljöhantering.

Begagnade kanyler ska förpackas i en säker kanylbox, en s.k. Safe Box, och sedan läggas i kärlet för restavfall. På apotek kan du utan avgift hämta och lämna kanylboxar.