Textil & möbler

  • Senast granskad:

Textil finns i stor mängd, har stor miljöpåverkan och ska därför sorteras ut för återanvändning eller fiberåtervinnas.

Textil

Vi konsumerar omkring 15 kilo textil per person och år. Omkring 8 kilo hamnar i soporna och 3 kilo skänks till välgörenhetsorganisationer. Av det som samlas in är det ca 0,3 kilo som säljs inom Sverige, resten exporteras eller skänks till välgörenhet utanför landet. Tillverkning av nya kläder innebär en stor miljöbelastning då stora mängder vatten och kemikalier används. Att återanvända kläder istället för att köpa nya ger alltså en stor miljövinst! Lämna dina begagnade textilier och skor till återbruk, eller varför inte anordna eller deltaga i en klädbytardag? Här hittar du mer information om avfallsminimering: Kladbytardag.nu eller kladbytet.se.

Human Bridge - textilinsamling

Human Bridge är en organisation som tillsammans med Erikshjälpen och Läkarmissionen samlar in textil och begagnat sjukvårdsmaterial för biståndsändamål. På bl.a. SÖRABs återvinningscentraler finns deras insamlingsbehållare för textil och skor. För hyresgäst- och bostadsrättsföreningar finns möjligheten att beställa egna insamlingsbehållare utan extra avgift. Det finns olika typer av behållare för olika behov. För mer information, visning av behållare samt beställning, kontakta kundtjänst på Human Bridge, tel 0383-46 74 70, e-post: info@humanbridge.se

Att samla in begagnade textilier minskar mängden avfall samtidigt som man är med och bidrar till både en bättre miljö och biståndsinsatser i länder där det akuta behovet av kläder är stort. 

Refurn tar hand om dina gamla möbler

ReFurn är ett företag som renoverar möbler och även utvecklar helt nya möbler av gammalt material. Sedan slutet av oktober 2012 finns ReFurn på Hagby återvinningscentral varje lördag och söndag för att ta emot de möbler man inte längre vill ha kvar och istället vill donera till verksamheten. De säljer även verktyg så att du själv kan reparera dina egna möbler. Deras verksamhet kan ses som en blandning av en butik och en gör det själv studio som är tänkt att skapa nytt liv för möbler. 

Länk till mer information om Refurn på Hagby återvinningscentral.

Länk till Refurns hemsida

Länk till Sörabs lista över återvinningsställen i regionen.