Vitvaror

  • Senast granskad:

I Sollentuna kan hushåll få vitvaror hämtade vid fastighet.

Det går även bra att själv lämna spisar, ugnar, diskmaskiner och tvättmaskiner samt kyl- och frys på SÖRAB:s återvinningscentral utan extra avgift (ingår  grundavgiften).

Småhus

Om du bor i Småhus kan du beställa hämtning av vitvaror samt kyl- och frysmöbler utan extra avgift.

Flerbostadshus

Hämtning av vitvaror samt kyl. och frysmöbler en gång per månad ingår utan extra avgift. Hämtning sker samtidigt som hämtning av elavfall. Gör anmälan om antal vitvaror till Kundtjänst.