Matavfall i verksamheter

  • Senast granskad:

En stor andel av hushållsavfallet i verksamheter som restauranger, butiker och storkök består av matavfall.

Matavfall är en resurs som det är viktigt att vi tar vara på. Genom insamling och biologisk behandling av matavfallet framställs biogas som används som drivmedel och biogödsel som går tillbaka till jordbruksmarkerna - ett slutet kretslopp.

Säckar och kärl

I Sollentuna ingår kärl i abonnemanget för hämtning, däremot ingår ej papperssäckar. Vi tillhandahåller en våtförstärkt papperssäck för matavfall på 45 liter mot särskild avgift.

För utsortering av matavfall i större mängder från verksamheter kan antingen papperssäcken på 45 liter användas monterad i en säckhållare i köket. Alternativt kan matavfallet samlas i ett tillfälligt kärl i köket, t.ex. en hink, som sedan töms i det bruna kärlet förberett med en innersäck av papper.

Gröna linjen

Verksamheter med större mängder matavfall, och t.ex. behov av hämtning från kaj, kan få matavfall hämtat via Gröna linjen. Gröna linjen är en tjänst för hämtning av matavfall i kärl (140 liter) alternativt hämtning av matavfall kvarnat till en uppsamlingstank eller som förpackat matavfall (ej glas). För mer information kontakta kundtjänst.

Beställning av säckar

Papperssäckar kan beställas från SEOM:s kundtjänst mot särskild avgift.

Reducerad viktavgift

Butiker, restauranger och storkök med matavfall > 2 ton/år kan bli aktuella för reducerad viktavgift. För mer information kontakta kundtjänst.