Skolor & förskolor

  • Senast granskad:

Matavfall

I samband med lunch och mellanmål uppkommer matavfall. Genom att samla in matavfallet för rötning sparar vi på naturresurserna samtidigt som barnen lär sig att sortera och återvinna resurser. Det finns flera exempel på satsningar som gjorts för att minska svinnet i skolköken, bl.a. Vibyskolan som genom en tävling motiverar eleverna till att minska matavfallet. Läs artikel ur vår kundtidning Kontakt. Du kan även hitta information, goda exempel och rapporter om matsvinn hos Naturvårdsverket.

Påsar och kärl

I matsal och kök kan antingen en papperssäck på 45 liter användas monterad i  en säckhållare. Alternativt kan matavfallet samlas i ett tillfälligt kärl, t.ex. en hink, som sedan töms i det bruna kärlet förberett med en innersäck av papper.
I Sollentuna ingår kärl i abonnemanget för hämtning, däremot ingår ej papperssäckar. Vi tillhandahåller en våtförstärkt papperssäck för matavfall på 45 liter mot särskild avgift. Papperssäckar kan beställas från kundtjänst.
Skolor med hemkunskapsundervisning samt förskolor kan beställa papperspåsar på 7 liter och påshållare för att pedagogiskt arbeta med att sortera med barnen i samband med måltider utan extra avgift genom vår kundtjänst.

Skolmaterial

Det finns många aktiviteter som skolor och förskolor kan göra inom avfall och miljö. Nedan kommer lite tips och idéer till rolig och aktiv skolundervisning.
Exempel på teman att arbeta med:
• Vad är avfall och vad är inte avfall?
• Avfallets konsekvenser för natur och samhälle
• Avfall som resurs
• Återvinning, samhällets kretslopp
• Minska matsvinnet
• Skolmiljön, inne och ute
• Källsortering

Sophias sopskola

Sophias sopskola hittar du fakta, spel, experiment och annat skoj om du vill lära dig mer om sopor, sortering och återvinning. Till din hjälp har du Sophia som vägleder dig genom sopsorteringsdjungeln.

One Planet

One Planet är SÖRAB:s skolsaj om avfall, återvinning och miljö som framförallt passar barn i högstadiet och gymnasiet. Klicka här.