Åtgärdande av vissa taggar (RFID) på sopkärl

  • Starttid
  • Sluttid
  • Avfall

SEOM avfall har upptäckt att vissa av våra äldre RFID-taggar (små puckar som sitter på sopkärlen) har problem. Detta gäller främst småhus (villor/parhus/radhus) men även fåtal flerbostadshus och verksamheter.

Därför kommer dessa att åtgärdas av driftentreprenör (Urbaser AB) på uppdrag av SEOM. 

Åtgärden innebär att personal från Urbaser åker ut och byter ut dessa taggar. 

Vi blir tacksamma om kärlen står vid tomtgräns.