Driftprover

  • Starttid
  • Sluttid
  • Fjärrvärme
  • Planerat driftavbrott

Leverantören av fjärrvärme till Sollentuna, stockholmexergi, kommer utföra driftprover den 9/9 mellan 0930-1130. Arbetet berör Häggvik och den norra delen av Sollentuna.