Vattenläcka Edsberg åtgärdad

  • Starttid
  • Sluttid
  • Vatten
  • Klart

Vattenläckan i Edsberg som berörde Ribbings väg 4-6c och Kaplansbacken 1-3 är nu åtgärdad.

Vattenläckan är nu lagad och vattnet är påsläppt till samtliga adresser. Låt vattnet rinna några minuter innan ni använder det. Vattnet kan vara lite missfärgat och innehålla luft. Det försvinner efter ett par minuter. Missfärgningen är inte farlig utan är rost från ledningarna. Vänta med att tvätta så att inte kläderna blir missfärgade.