Fjärrvärmeläcka Klasrovägen Häggvik

  • Starttid
  • Fjärrvärme

Vi har för närvarande en fjärrvärmeläcka vid Klasrovägen 19. Det ångar ur en brunn.

Vi har för närvarande en fjärrvärmeläcka vid Klasrovägen 19. Det ångar ur en brunn. 

Läckan kommer åtgärdas, arbete pågår.

Uppdatering 2023-01-26: Arbetet kommer att ske i omgångar under en längre period.