Missfärgat vatten

  • Starttid
  • Vatten
  • Klart

Vi har många fall av vitgrumligt vatten i stora delar av Sollentuna just nu. Norrvatten meddelar att det missfärgade vattnet beror på luft i vattnet som levereras till oss. Luftbubblorna härrör från uppfyllningen av en ny ledningssträcka som utfördes på onsdagsförmiddagen. Vattnet är helt ofarligt och luften kommer försvinna av sig själv.

Uppdatering fredag 23 april: Grumligheten finns kvar på en del ställen, det är stora mängder vatten som måste omsättas innan bubblorna försvinner. Vattnet kan dock fortfarande användas som vanligt.