Ofarliga partiklar i dricksvattnet på vissa håll i Sollentuna

  • Starttid
  • Vatten

I delar av Sollentuna förekommer vatten som innehåller små partiklar. Partiklarna kommer från en ytbeläggning i en vattenledning som frusit, och är ofarliga. Ledningen är bortkopplad och tillförseln av nya partiklar är stoppad. SEOM och Norrvatten arbetar intensivt för att få bort alla partiklar.

I delar av Sollentuna förekommer vatten som innehåller små partiklar. Partiklarna kommer från en ytbeläggning i en vattenledning som frusit, och är ofarliga. Ledningen är bortkopplad och tillförseln av nya partiklar är stoppad. SEOM och Norrvatten arbetar intensivt för att få bort alla partiklar.

Problemet uppstod den 17 januari i samband med ett ledningsarbete som genomfördes av Norrvatten. En av ledningarna hade frusit och då släppt ifrån sig delar av ytbeläggningen. Ytbeläggningen har spridits som svarta partiklar och har följt med in i de kommunala vattenledningarna i Sollentuna. 

Den drabbade ledningen är bortkopplad och tillförseln av nya partiklar är stoppad. Det har tagit längre tid än väntat att bli av med partiklarna, då det har visat sig vara mycket större partier ytbeläggning som lossnat än vad som först bedömdes.

Norrvatten och SEOM arbetar intensivt för att åtgärda problemet genom att spola ledningarna för att få bort partiklarna. Spolningen är nödvändig för att åtgärda problemet, men kan tyvärr göra att partiklar samlas på vissa platser. 

Om du upptäcker partiklar i dricksvatten ska du också höra av dig till oss och göra en felamälan via telefonnummer 08-623 88 00. Du kan också mejla kundtjanst@seom.se

Det är viktigt för att vi ska få en bild av vilka platser som nu är drabbade. Vi kan också hjälpa till att spola ledningarna i närheten av din fastighet för att komma till rätta med problemet. 

Vi har stor förståelse för att partiklar i dricksvattnet kan upplevas otrevligt för dig som är drabbad och jobbar intensivt med att åtgärda problemet. 

 Mer information och frågor och svar hittar du här:

https://www.seom.se/nyheter/2024/fragor-och-svar-partiklar-i-dricksvattnet/

18 januari, 15:15: I delar av Sollentuna förekommer vatten som innehåller små partiklar. Problemet har uppstått i samband med ett ledningsarbete där en vattenledning frusit och släpper ifrån sig delar av ytbeläggningen. Norrvatten som ansvarar för den drabbade vattenledningen arbetar för fullt med att åtgärda problemet. Ledningen spolas på flera platser och Norrvatten kan se att problemet avtar. I nuläget är bedömningen att problemet kommer vara helt åtgärdat under fredag 19 januari. 19 januari 11:30: Den som har medicinsk utrustning kopplad till dricksvatten rekommenderas att kontrollera partikelfilter och rengöra dem vid behov. För övriga kunder behöver inga åtgärder vidtas. Upplever du partiklar i vattnet försvinner dessa efter att kranen spolats en stund. 19 januari 16:30: Norrvatten har spolat ledningen sedan morgonen 18 januari. Mängden partiklar i Norrvattens ledningar har minskat mycket, men enstaka partiklar kan finnas kvar. Norrvatten fortsätter därför att spola ledningen ytterligare en tid. I Sollentunas kommunala ledningar kan partiklar finnas kvar ytterligare några dagar tills vattnets omsatts.