Oljeutsläpp Edsberg

  • Starttid
  • Vatten

Oljelänsar runt bryggan vid Edsbergs slott är utlagda på grund av ett mindre oljeutsläpp den 29 juli.