Pågående arbeten på Polhemsvägen

  • Starttid
  • Vatten

Vi reparerar ett trasigt avlopp i Polhemsvägen och jobbet beräknas ta cirka två veckor. Under byggtiden är vägen avstängd för fordonstrafik vid nummer 27 men gång- och cykeltrafik kan passera.