Risk för lägre vattentryck och missfärgat vatten i delar av Sollentuna

  • Starttid
  • Vatten

Under vecka 47 utför Norrvatten förberedande arbeten inför kommande ledningsarbeten i Helenelund. Detta kan orsaka missfärgat vatten i Helenelund och närliggande områden. Missfärgningen beror på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, vilket är ofarligt. För att få bort missfärgningen kan du spola kallvatten i flera kranar. Det också kan uppstå lägre vattentryck än normalt under vecka 47.

 Arbetet som ska utföras under vecka 47 är ett förberedande jobb inför arbetet med att flytta Norrvattens huvudvattenledning längs med E4/Uppsalavägen vid Helenelund. Det arbetet ska påbörjas 2021 och omläggningen av ledningen görs för att möjliggöra tvärbanans utbyggnad. Om du upplever förändringar eller problem under vecka 47 när arbetet pågår får ni gärna informera SEOM på vatten@seom.se.

Om det uppstår akuta problem ska ni kontakta kundtjänst på 08-623 88 00.