Driftstörning Stadsnät Bredband Bredden & Rotsunda

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Klart

Ett avbrott på stadsnätet påverkar bredband-/internet-access i Bredden och Rotsunda. Felsökning pågår. Informationen uppdateras löpande.

-09:00- Felet lokaliserat. -09:45- Vi har kopplat om trafiken till sekundära länkar. Felet ska ej längre vara kundpåverkande. -10.20- Normal drift återställd.