Stadsnät Rotebro

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Arbete i stadsnätet utförs i Rotebro. Drabbade kunder finns på Allévägen, Fabriksvägen, Kyles Väg, Tidkumes väg, Rundelgränd, Rosenbjelkes Väg och Gillberga Gård.

Det kommer medföra ett kortare avbrott i stadsnätstjänsterna under den aviserade tiden.

En omstart av den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.