Stadsnät Rotebro,Norrviken,Viby

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Planerat arbete med IPTV:n i Rotebro, Norrviken och Viby

Vi gör konfigurationsändringar på IPTV-tjänsterna i Rotebro, Norrviken och Viby

Det kommer medföra ett kortare avbrott på IPTV-tjänsterna under den aviserade tiden.