Stadsnät Väsjön

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Planerat arbete Väsjön, flytt av kunder till ny NOD. Drabbade adresser se nedan.

Hemmings väg 25-35 och16-20

Södersätravägen 9-15 och 40-44