Stadsnät Väsjön

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Planerat arbete Väsjön, flytt av kunder till ny NOD. Drabbade adresser se nedan.

Hemmings väg 37-49

Vindstigen 5

Spånvägen 3A

Spånvägen 3B

Spånvägen 7